Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng thấp nhất trong vòng 4 năm qua

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng thấp nhất trong vòng 4 năm qua Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I trên địa bàn tỉnh, nhóm lương thực, thực phẩm chiếm gần 34% tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Kể từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19, ngành thương mại, dịch vụ nói chung là những ngành chịu tác động trực tiếp. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 3 ước đạt 2.990 tỷ đồng, giảm 4,7% so với tháng trước và giảm 1,9% so với cùng kỳ.

Tính chung quý I/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt khoảng 9,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với quý I/2019 (nhưng nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì giảm 2,3% so với cùng kỳ). Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh thì đây là năm có mức tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong quý I thấp nhất so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây.

Hạ Liên