Xử phạt trên 200 triệu đồng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Xử phạt trên 200 triệu đồng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục ATVSTP kiểm tra hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại TP.Thái Nguyên

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh đã tổ chức được 232 đoàn thanh kiểm tra ATVSTP các cấp, kiểm tra 5.092 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, phát hiện 1.046 cơ sở không đạt yêu cầu về chất lượng ATVSTP, chiếm 21%.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 183 cơ sở và thu nộp ngân sách Nhà nước 209 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm ở môi trường vệ sinh không đảm bảo, điều kiện vệ sinh chung tại cơ sở chưa đạt yêu cầu, chưa thực hiện lưu mẫu thức ăn 24h, chưa lập ghi sổ ghi kiểm định 3 bước theo quy định của Bộ Y tế, sản xuất chế biến thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Việc thanh tra kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, đồng thời các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng đã kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền tại chỗ, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định về đảm bảo ATVSTP.

Cùng với các hoạt động thanh, kiểm tra, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã hướng dẫn và tổ chức cho gần 800 cơ sở kinh doanh, sản xuất và chế biến thực phẩm ký cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về ATVSTP.

Trần Nguyên