Vận động trên 600 người tham gia hiến máu

Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong tháng 5 và 10-2018, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức được 2 đợt hiến máu tại 3 điểm: Qua đó, đã vận động được 600 người đăng ký tham gia hiến máu và thu được 445 đơn vị máu, đạt 148% chỉ tiêu kế hoạch giao. Theo đánh giá, có được kết quả này là do Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện từ huyện đến các xã, thị trấn thường xuyên được củng cố và kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên, học sinh và người dân về hiến máu tình nguyện ngày càng được nâng cao.

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch công tác chữ thập đỏ năm 2019; kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2019. Theo đó, dự kiến, huyện sẽ tổ chức 1 đợt hiến máu vào tháng 10 sắp tới tại 3 điểm: Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Trường THPT Trần Phú  và Nhà Văn hóa huyện; phấn đấu vận động được trên 600 người tham gia hiến máu.

Đức Anh