Trang bị kiến thức điều tra ngộ độc thực phẩm

Trang bị kiến thức điều tra ngộ độc thực phẩm

Ngày 11-10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tổ chức khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng và quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm cho 40 cán bộ làm công tác ATVSTP thuộc các cơ sở y tế, ngành giáo dục, các doanh nghiệp tổ chức bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại khóa tập huấn, học viên được các chuyên gia về dinh dưỡng, thanh tra chuyên ngành hướng dẫn các quy trình, quy chế điều tra khi có tình huống xảy ra tại bếp ăn nhằm bảo đảm tính chính xác, cơ sở pháp lý cũng như xác minh được nguồn gốc, phân loại mẫu bệnh phẩm, tác nhân gây ngộ độc...

Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị thêm các kiến thức thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước về ATVSTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định về các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATVSTP.

Ngay sau khóa tập huấn, các cơ quan chuyên môn thuộc tuyến huyện, thành phố và thị xã tiếp tục triển khai nội dung này tại địa phương, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát về ATVSTP tại cơ sở, nhằm thực hiện tốt các quy định pháp luật về ATVSTP.

Trần Nguyên