Thành lập Chi hội Thiết bị y tế Thái Nguyên

Thành lập Chi hội Thiết bị y tế Thái Nguyên Ông Nguyễn Xuân Bình (bên phải ảnh), Chủ tịch Hội Thiết bị y tế Việt Nam trao Quyết định thành lập cho đại diện Chi hội Thiết bị y tế Thái Nguyên.

Được sự nhất trí của Hội thiết bị y tế Việt Nam, mới đây, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Thiết bị y tế Thái Nguyên và trao thẻ hội viên đối với 32 hội viên đầu tiên của Chi hội.

Chi hội Thiết bị y tế Thái Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, quy tắc của Hội trong hành nghề trang thiết bị với quy tắc đặt lợi ích người bệnh, sức khỏe của nhân dân lên trên hết. Đảm bảo cung cấp ra thị trường những thiết bị y tế đáp ứng đủ yêu cầu chất lượng, thiết bị y tế đưa vào sử dụng phải chính xác, ổn định, an toàn, hiệu quả, giảm thiểu khó chịu cho người bệnh và thân thiện với môi trường.

Chi hội Thiết bị y tế Thái Nguyên được thành lập là sự cần thiết đáp ứng nhu cầu và xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành thiết bị y tế giai đoạn hiện nay; phù hợp với chủ trương của Đảng đã được khẳng định trong Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Duy Kiên
T.P Thái Nguyên