Tập huấn lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm

Tập huấn lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức tập huấn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ làm công tác xét nghiệm của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và trung tâm y tế 9 huyện, thành, thị (ảnh).

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp các quy định, hướng dẫn trong hoạt động lấy mẫu, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2; thực hành tốt đảm bảo an toàn sinh học khi lấy mẫu, đảm bảo chất lượng mẫu trong quá trình bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới nơi thực hiện xét nghiệm.

Ngoài ra, lớp tập huấn còn giúp các học viên được thực hành kỹ thuật ngoáy họng, kỹ thuật lấy dịch tỵ hầu, các bước mặc trang phục bảo hộ và quy trình cởi bỏ trang phục sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình lấy mẫu, đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm.

Vân Khánh
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)