Tập huấn kiến thức và thực hành kiểm soát ATVS thực phẩm

Tập huấn kiến thức và thực hành kiểm soát ATVS thực phẩm Cán bộ Chi cục ATVSTP tỉnh hướng dẫn cán bộ quản lý và nhân viên nấu ăn tại trường học nhận biết các quy định ghi chú công bố trên các sản phẩm thực phẩm đóng túi.

Ngày 10 và 11-11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức quản lý ATVSTP theo các văn bản quy phạm pháp luật mới cho 50 cán bộ quản lý và nhân viên nấu ăn bếp tập thể tại các trường học của huyện Phú Lương.

Các học viên được nghe phổ biến, cập nhật văn bản và quy định mới trong công tác quản lý ATVSTP như: Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Luật An toàn thực phẩm, một số văn bản mới và nội dung phân cấp quản lý nhà nước về ATVSTP; Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATVSTP; hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Một số vấn đề về quản lý Nhà nước tại cơ sở như: Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; điều khoản thi hành; thông tư quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị định 115/NĐ-CP, từ đó nghiêm túc thực hiện đúng với các quy định của pháp luật.

Trinh An