Tập huấn dành cho cơ quan báo, đài vận động cho chiến truyền thông K=K

Ngày 28-11, Ban Quản lý tiểu dự án VAAC - US.CDC (Sở Y tế) đã tổ chức chương trình tập huấn dành cho cơ quan báo, đài vận động cho chiến truyền thông K=K cho gần 50 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, các trung tâm truyền thông… trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp tập  huấn, các học viên được tìm hiều về thông điệp K=K: Cột mốc trong công tác điều trị và dự phòng HIV; được cùng chia sẻ với các cặp dị nhiễm về K=K; tổng quan về tình hình HIV/AIDS tại địa phương và các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị dự phòng HIV hiện nay.

Nằm trong chương trình tập huấn, học viên còn được trao đổi về những thông tin liên quan tới công tác phòng, tránh HIV/AIDS; phương pháp tuyên truyền hiệu quả, giúp các đối tượng nguy cơ cao có HIV, nghiện các chất ma túy đi làm xét nghiện để được phát hiện và điều trị kịp thời…

Tùng Lâm