Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động Đoàn

Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động Đoàn

Chiều 24-3, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Đoàn Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức Lễ ký giao ước công tác Đoàn giữa 2 đơn vị (ảnh).

Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa 2 đơn vị có mối liên kết, phối hợp chặt chẽ thông qua các hoạt động tình nguyện chăm lo sức khỏe cho cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức, tác phong cho các y, bác sĩ trẻ; tạo môi trường, điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Y Dược học tập và rèn luyện.

Việc ký giao ước nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, học hỏi lẫn nhau; thường xuyên trao đổi thông tin về các hoạt động của 2 đơn vị để kịp thời nắm bắt, có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.

Huy Toản