Phát hiện nhiễm mới HIV nhờ xét nghiệm tại cộng đồng

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết: trong hai năm 2016- 2017, toàn quốc có 106.712 người tham gia xét nghiệm tại cộng đồng (gồm tư vấn xét nghiệm lưu động, tư vấn xét nghiệm không chuyên và tự xét nghiệm), chiếm 21,8% số lượt người xét nghiệm toàn quốc. Trong đó số đó, 3.703 lượt người có phản ứng dương tính với HIV (chiếm 18,5% số phản ứng dương tính HIV toàn quốc).

Có thể thấy, tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng đã góp phần thực hiện mục tiêu phát hiện 90% người nhiễm HIV vào năm 2020; đồng thời, tăng lựa chọn làm xét nghiệm HIV cho người có hành vi nguy cơ lây nhiễm.

Đặc biệt, các tổ chức cộng đồng có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV đảm bảo chất lượng và chính xác; trong có, phương thức xét nghiệm nhanh (còn gọi là tự xét nghiệm) đang được triển khai thí điểm tại các nhóm tự lực, câu lạc bộ ở một số tỉnh, thành phố đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu của đối tượng khách hàng có nguy cơ cao.

T.H