Nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7
Nâng cao chất lượng dân số

Nâng cao chất lượng dân số Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh kiểm tra công tác truyền thông dân số tại Trạm Y tế xã Phú Thượng (Võ Nhai)

Chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2019 được Quỹ Dân số Liên hợp quốc lựa chọn là “25 năm sau Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD): Thúc đẩy tiến độ nhằm đạt được những nội dung đã cam kết”. Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Việt Nam - 25 năm thực hiện chương trình hành động hội nghị quốc tế và dân số và phát triển (Cairo, 1994)” với nhiều hoạt động thiết thực.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới năm nay được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế để hoàn thành mục tiêu về dân số và phát triển…

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức và triển khai nhiều hoạt động truyền thông phong phú cả nội dung lẫn hình thức, như: Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số thế giới; kết quả công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua, nhiệm vụ trong thời gian tới; tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác DS-KHHGĐ; tích cực tuyên truyền thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Tổ chức tọa đàm, treo băng zôn tuyên truyền với các nội dung, thông điệp và chủ đề Ngày Dân số thế giới ; đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình của đội ngũ cán bộ dân số xã, cộng tác viên dân số, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự hướng dẫn của Tổng cục DS-KHHGĐ, sự chỉ đạo của Sở Y tế; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả. Cụ thể: Tổng số sinh trong 6 tháng đầu năm 2019 là 7.495 trẻ; tỷ số giới tính khi sinh là 108,9 trẻ trai/100 trẻ gái; chỉ tiêu về KHHGĐ đạt 92,4% kế hoạch năm, tổng số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng 1.349 người; các dịch vụ về nâng cao chất lượng dân số được quan tâm chú trọng triển khai. Công tác truyền thông được đổi mới, đa dạng cả về nội dung và hình thức, lựa chọn nội dung tuyên truyền đúng đối tượng. Các nội dung truyền thông tập trung theo hướng dân số và phát triển, như: Truyền thông về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh; truyền thông về những thách thức và nội dung mới trong chương trình dân số; truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; cung cấp thông tin về dân số-kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên...

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng công tác dân số của tỉnh ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức như: Số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ vẫn ở mức cao, biến động dân số lớn, địa bàn dân cư rộng, dân trí không đồng đều, nhận thức và tâm lý muốn có nhiều con và thích có con trai đang là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên có xu hướng tăng.

Để làm tốt công tác dân số trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt và phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 74-KH-TU ngày 26/12/2017 của Tỉnh ủy đến các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức Đảng các cấp, MTTQ Việt Nam, các tổ chức và tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số; tiếp tục phấn đấu và duy trì mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh dần về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý, góp phần phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Hồ Thị Thanh Thủy
Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh