Hướng tới một môi trường không khói thuốc lá

Hướng tới một môi trường không khói thuốc lá

Chiều 26-12, Ban Chỉ đạo chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh đã tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch hành động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018.

Tham dự có đại diện Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), Ban Chỉ đạo chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; các cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục trên địa bàn...

Năm 2017, với mục tiêu cụ thể là nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc..., nhiều hoạt động của chương trình đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình đã phối hợp chặt chẽ với Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hàng chục chương trình (phóng sự, tọa đàm, hội thi, diễn đàn trực tuyến...) và nhiều bài viết phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được đăng tải trên các loại hình báo chí ở địa phương. Ngoài công tác tuyên truyền, gần 20 lớp tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá đã được tổ chức ở nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh với hàng chục nghìn lượt người tham gia. Chương trình cũng đã phối hợp sản xuất hơn 9000 chiếc biển báo “Cấm hút thuốc lá”, 100.000 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường học và xí nghiệp trên địa bàn...

Nhờ có nhiều hoạt động tích cực nên tình trạng sử dụng thuốc lá của người dân trên địa bàn đã giảm, nhiều người đã nhận thức được tác hại của khói thuốc từ đó hạn chế tiến tới không sử dụng thuốc lá.

Năm 2018, Chương trình đề ra mục tiêu chung là “Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh”. Các chỉ tiêu chủ yếu nhằm phấn đấu gồm: 100% lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh hiểu biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá; 90% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 70% người dân hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây nên; 65% người dân biết về Luật PCTH của thuốc lá. Chương trình sẽ chú trọng việc xây dựng môi trường không khói thuốc và thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động PCTH của thuốc lá trên địa bàn.

Thế Hà