Chủ động công tác phòng, chống bệnh tật

Sáng 9-7, tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống bệnh tật 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, giám sát phòng, chống dịch được chú trọng với 134 cuộc giám sát bệnh truyền nhiễm, tiêm viêm gan B sơ sinh; trung tâm y tế các huyện, thành thị cũng tăng cường giám sát công tác tiêm chủng tại các trạm y tế trên địa bàn. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt 26,9% kế hoạch năm 2019; khám, tư vấn tiêm dịch vụ cho hơn 34 nghìn lượt bệnh nhận (đạt 68,2% kế hoạch); tiêm hơn 34 nghìn mũi vắc xin các loại; tiêm phòng bệnh dại cho gần 6 nghìn bệnh nhân; tỷ lệ doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý được tập huấn Luật An toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động đạt 75%; kiểm tra, phát hiện 16 cơ sở vi phạm về công tác an toàn vệ sinh lao động; phối hợp kiểm đếm nhà tiêu hợp vệ sinh toàn tại 13 xã để xác nhận đạt “Vệ sinh toàn xã”…

Trong 6 tháng cuối năm, để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống bệnh tật, dịch bệnh truyền nhiễm, Trung tâm cũng đưa ra một số giải pháp, như: tăng cường công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ phòng, chống dịch bệnh tuyến huyện, xã; chủ động nhân lực, vật tư, hoá chất, phương án phòng chống dịch; giám sát hỗ trợ triển khai các chương trình y tế, đặc biệt là chương trình tiêm chủng mở rộng tại cộng đồng, hoạt động phòng chống HIV/AIDS để hướng tới mục tiêu 90-90-95…

 

Phan Trang