Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Xây dựng  lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 10 đơn vị, chiến sĩ tiên tiến

Ngày 24-12, UBND T.P Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác: Quốc phòng địa phương; giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng không nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2020, về công tác quốc phòng địa phương, T.P Thái Nguyên đã chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, chỉ tiêu động viên, tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ hoàn thành 100%. Bên cạnh đó, công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên được tổ chức tổ theo quy định; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đạt hiệu quả. Đối với công tác xây dựng lực lượng phòng không nhân dân đảm bảo đủ số lượng, ngày càng nâng cao chất lượng chính trị, huấn luyện rèn luyện trình độ kỹ thuật, chiến thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quốc phòng địa phương; đổi mới việc tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện…

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho 10 đơn vị, chiến sĩ tiên tiến; UBND thành phố tặng Giấy khen cho 53 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; phòng không không quân; giáo dục quốc phòng và an ninh.

Linh Lan