Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 29-6, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu 1 đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, đã có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên. Trong 5 năm, Đảng bộ Cục Chính trị kiểm tra được 14 lượt tổ chức đảng (tăng 0,21% so với nhiệm kỳ trước); thực hiện giám sát theo chuyên đề 18 tổ chức đảng (tăng 0,33%); giám sát 466 đảng viên; kiểm tra 430 đảng viên, trong đó có 380 cán bộ và 38 cấp ủy viên…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 1 xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và giám sát theo quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền.

Ngọc Anh
(Quân khu 1)