Huấn luyện tự vệ năm 2020

Ngày 25-5, Ban Chỉ huy quân sự 5 đơn vị: Sở Y tế, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2020.

Tham gia huấn luyện có hơn 70 cán bộ, chiến sĩ tự vệ. Tại đây, các học viên tìm hiểu 4 chuyên đề chính trị với nộng dung như: Chiến lược “diễn biễn hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện; Một số nội dung căn bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên. Sau khi tìm hiểu lý thuyết, học viên thực hành: Điều lệ đội ngũ, tháo, lắp súng; các tư thế ngắm bắn, cách ném lựu đạn… Dự kiến đợt huấn luyện tự vệ sẽ kết thúc ngày 2-6.

Thực hiện kế hoạch dân quân tự vệ năm 2020, từ 4 -22/5, toàn tỉnh có 5 cơ sở đã huấn luyện xong, với quân số 1.516 đồng chí và đang tiếp tục huấn luyện 121 cơ sở dân quân tự vệ, quân số 3.613 đồng chí; Tự vệ: 18 cơ sở, quân số 309 đồng chí. Qua kiểm tra, các đơn vị dân quân tự vệ đã tổ chức huấn luyện đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình đề ra.

Lưu Phượng