Giải thể Trường Quân sự tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Trường Quân sự tỉnh (xã Linh Sơn, T.P Thái Nguyên) sẽ giải thể từ ngày 1-6-2020 và hoàn thành bàn giao quân số, cơ sở vật chất cho các đơn vị liên quan trước ngày 10-6.

Theo đó, 2 đồng chí lãnh đạo của Trường Quân sự tỉnh, gồm Chính ủy và Hiệu trưởng sẽ nghỉ hưu, nghỉ chế độ trước tuổi. Quân số còn lại của Trường Quân sự tỉnh được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều chuyển công tác tại Trung đoàn 832 và các đơn vị quân đội khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Các chức năng của Trường Quân sự tỉnh, như: đào tạo cán bộ quân sự trình độ trung cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3; tập huấn nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ quân sự theo phân cấp… được cơ quan có thẩm quyền chuyển giao cho Trường Quân sự Quân khu 1 thực hiện.

Việc giải thể Trường Quân sự tỉnh và 62 trường quân sự thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước được Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện đồng loạt trong năm 2020 nhằm cắt giảm đầu mối, biên chế và sắp xếp lại các đơn vị có sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ nhưng không thay đổi về chất lượng, yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

P.V