Định Hóa: Sơ kết 5 năm thực hiện công tác phòng không nhân dân

Chiều 22-6, huyện Định Hóa đã tổ chức sơ kết công tác phòng không nhân dân (PKND) giai đoạn 2015-2020; triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

5 năm qua, hoạt động PKND trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện theo quy định. Qua các buổi diễn tập đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đã vận dụng có hiệu quả cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành các lực lượng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị vào nhiệm vụ PKND. Giai đoạn 2020-2025, huyện Định Hóa đề ra các nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PKND; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng của lực lượng PKND…

Dịp này, UBND huyện Định Hóa đã khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PKND.

Việt Dũng