Đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ (DSLS), thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị toàn quân cả nước rà soát, cung cấp thông tin DSLS đã hy sinh và an táng ban đầu trên địa bàn…

Đồng thời, trên cơ sở thông tin do nhân dân và chính quyền địa phương cung cấp, qua kết quả khảo sát, xác minh của các cơ quan chuyên môn, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Bộ CHQS các tỉnh: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang… kiểm tra, rà soát, cung cấp hồ sơ danh sách quân nhân của địa phương đã hy sinh trên địa bàn tỉnhThái Nguyên.

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận DSLS hy sinh và an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh là 1.583 trường hợp, trong đó có 1.246 quân nhân đã xác định được nơi hy sinh và an táng ban đầu tại đơn vị hành chính cấp huyện, xã; số còn lại chỉ xác định được hy sinh, an táng ban đầu ở Thái Nguyên. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác rà soát, thu thập thông tin để sớm xác định địa chỉ nơi hy sinh, an táng và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngọc Ánh