Đảng ủy Sư đoàn 346: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy Sư đoàn 346: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Ngày 16-6, Đảng ủy Sư đoàn 346 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 1 dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn 346 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện toàn diện công tác KTGS theo chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Sư đoàn và các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 35 tổ chức đảng, 412 lượt đảng viên, cấp ủy viên các cấp 98 đồng chí; đồng thời giám sát 43 tổ chức đảng, 417 đảng viên (tăng 20% so với nhiệm kỳ trước), đạt 100% kế hoạch. Tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng, 14 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật 6 đảng viên.

Quá trình KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đã thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm, phương hướng; việc xem xét, giải quyết các vụ việc vi phạm kỷ luật, các đơn thư tố cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng nguyên tắc, quyền hạn, bảo đảm tính nghiêm minh, chính xác, góp phần quan trọng vào việc giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; giáo dục, ngăn ngừa và răn đe các biểu hiện vi phạm kỷ luật, xây dựng tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu đánh giá cao kết quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Sư đoàn 346 nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KTGS. Trong đó, cần đánh giá, dự báo sát tình hình đơn vị, xây dựng chương trình KTGS sát với đối tượng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, không ngừng củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS.

Theo Báo Quân khu 1