Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm Các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua trong thực hiện đợt thi đua cao điểm 30 ngày hành động mẫu mực.

Ngày 13-7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày hành động mẫu mực chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian thi đua từ ngày 13- 7 đến ngày 13/8/2020.

Nội dung đợt thi đua tập trung vào xây dựng cơ quan đơn vị mẫu mực về chính trị tư tưởng; Mẫu mực hoàn thành tốt nhiệm vụ; Mẫu mực trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Mẫu mực trong xây dựng môi trường văn hóa. Trong đó xác định, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nêu cao vai trò, trách nhiệm, động cơ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện 6 tháng cuối năm 2020; duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu; chủ động bổ sung, hoàn chỉnh và tích cực luyện tập các phương án tác chiến bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng gian, bảo mật, phòng chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng... tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV.

Đức Thúy
(Bộ CHQS tỉnh)