Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác quốc phòng địa phương

Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác quốc phòng địa phương

Ngày 25-12, UBND huyện Phú Lương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng, an ninh và phòng không nhân dân năm 2020.

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Phú Lương đã triển khai toàn diện các mặt công tác quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Nhờ vậy, công tác quốc phòng địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực: 100% học sinh ở các trường THPT trên địa bàn được học môn Giáo dục Quốc phòng - an ninh theo đúng chương trình của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; 100% dân quân tự vệ tham gia huấn luyện và kiểm tra; đăng tải 66 tin bài, 12 phóng sự, 21 chuyên mục về công tác quốc phòng toàn dân; phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức giao nhận quân 225 đồng chí (đạt 100%); quản lý tốt các công trình quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn, bảo đảm bí mật an toàn tuyệt đối;…

Trong năm 2021, nhằm tiếp tục giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huyện sẽ tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong xây dựng lực lượng vũ trang; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tạo cơ sở để xây dựng tiềm lực kinh tế quốc phòng ở địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng quốc phòng với phát triển kinh tế; tổ chức rà soát cán bộ các cấp, cử cán bộ tham gia tập huấn đúng đủ thành phần, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm số lượng, chất lượng...

Nhân dịp này đã có 7 tập thể, 10 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2020.

Phan Trang