Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Sáng 3-6, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 đã kiểm tra kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) năm 2020 tại Quân khu 1. Cùng đi với đoàn có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 báo cáo với Đoàn: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và các tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; kịp thời củng cố kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo 515 các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời sát với tình hình thực tiễn; chỉ đạo tốt việc tìm kiếm, quy tập HCLS trong và ngoài nước; triển khai việc thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS bảo đảm tiến độ; xác minh, kết luận thông tin chính xác tìm kiếm, quy tập và an táng liệt sĩ bảo đảm nghiêm túc, trọng thể, phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương.

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của các đơn vị, địa phương nói riêng và Quân khu 1 nói chung; đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 các kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng thực hiện Đề án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh và các đơn vị, địa phương, trong đó nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 và các địa phương trên địa bàn tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt các Anh hùng liệt sĩ; đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập HCLS; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong việc tham gia thực hiện tìm kiếm, quy tập HCLS theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Khương Doãn