Phú Bình: Chủ động trong công tác phòng, chống bệnh lở mồm long móng

Theo báo cáo, tại huyện Phú Bình, ngày 24-12-2018 đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn tại 1 hộ dân ở xóm Mịt, xã Nhã Lộng. Tổng đàn lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy là 37 con (10 nái, 12 lợn thịt, 15 lợn con) với tổng trọng lượng 4552 kg.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với chính quyền xã kịp thời tổ chức tiêu hủy đàn lợn trên. Từ đó đến nay, chưa ghi nhận được thêm các ổ mắc bệnh mới xảy ra trên địa bàn.

Trước tình hình mua bán, giết mổ, vận chuyển động vật gia tăng trong dịp Tết, hoạt động giết mổ tại các hộ chăn nuôi, hộ kinh doanh giết mổ chưa được kiểm soát bởi cơ quan thú y. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh huyện Phú Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch tập huấn phòng, chống dịch LMLM trên đàn gia súc tại 20 xã, thị trấn (từ 10-1 đến 25-1); yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND 20 xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch. Đồng thời,  tổ chức cho các hộ chăn nuôi ký cam kết 5 không: không giấu dịch; không mua bán gia súc mắc bệnh; không thả rông; không tự ý vận chuyển gia súc mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia súc mắc bệnh LMLM bừa bãi. Hướng dẫn hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh tiêu hủy, thu gom phân, rác, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất khử trùng, tiêu độc; thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch LMLM tại các trang trại, gia trại trên địa bàn.

Ngọc Ánh