Nâng tần suất kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính

Nâng tần suất kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính Lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) lập biên bản xử phạt hành chính người vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi tổ chức, cá nhân đều sống, làm việc theo quy định của pháp luật. Cao hơn là cơ quan chức năng các cấp trong tỉnh đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng quyết định xử phạt VPHC chậm được thi hành; tái phạm sau xử phạt... Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

P.V: Trước hết, ông có thể cho biết về tình hình xử phạt VPHC trên địa bàn tỉnh hiện nay?\

Ông Trần Việt Dũng: Với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, hàng năm, Sở Tư pháp đều trình UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý VPHC; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra, theo dõi cho thấy Các đơn vị, địa phương đã tích cực tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý VPHC năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các vụ việc VPHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua luôn được phát hiện kịp thời, được các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền xử phạt VPHC xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự,an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, từ đó công tác xử lý VPHC tại các đơn vị, địa phương đã có những chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

P.V: Qua các đợt kiểm tra về xử phạt VPHC, lãnh đạo Sở Tư pháp có phát hiện được trường hợp nào chậm thực hiện sau khi đã có quyết định của cơ quan chức năng, thưa ông?

Ông Trần Việt Dũng: Qua các đợt kiểm tra, theo dõi về xử phạt VPHC, Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện một số những trường hợp chậm thi hành quyết định xử phạt sau khi nhận được quyết định xử phạt của người có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 78 Luật Xử lý VPHC 2012: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên qua kiểm tra một số quyết định xử phạt đã quá hạn 10 ngày nhưng chưa được cá nhân, tổ chức vi phạm thi hành. 

P.V: Đối với những quyết định xử phạt VPHC chậm thi hành sẽ được giải quyết tiếp như thế nào, thưa ông?\

Ông Trần Việt Dũng: Cũng theo quy định tại Điều 78 Luật Xử lý VPHC 2012: Nếu quá thời hạn 10 ngày  thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Qua kiểm tra, theo dõi cho thấy những quyết định xử phạt VPHC chậm thi hành thì các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền xử phạt tiến hành cưỡng chế thi hành.

P.V: Thưa ông, thời gian qua, Sở Tư pháp có nhận được khiếu nại của tổ chức, cá nhân bị xử phạt VPHC không đúng thẩm quyền hoặc trái quy định pháp luật hay không?

Ông Trần Việt Dũng: Trong thời gian vừa qua, Sở Tư pháp không nhận được khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân bị xử phạt VPHC. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC của các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền không tránh khỏi những sai sót. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, hạn chế; hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định pháp luật về xử lý VPHC, giúp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn cũng như thanh tra các sở, ngành thực hiện tốt hơn vai trò quản lý Nhà nước ở địa phương, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm pháp chế.

PV: Thời gian tới, việc kiểm tra xử phạt VPHC sẽ được triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Việt Dũng: Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ triển khai công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo quy định tại Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý VPHC. Nghị định gồm 5 chương, 31 điều quy định cụ thể về phương thức, thẩm quyền, nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý VPHC và xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật xử lý VPHC. Đồng thời, Sở sẽ thành lập các đoàn để nâng tần suất kiểm tra về nội dung này tại tất cả 9 huyện, thành, thị.

Với việc tăng cường kiểm tra, theo dõi, chắc chắn công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Văn Hiến
(Thực hiện)