Trên 80 tỷ đồng nợ xấu cần cơ quan thi hành án xử lý

Trên 80 tỷ đồng nợ xấu cần cơ quan thi hành án xử lý Vụ án liên quan đến đối tượng Vi Nghĩa Hà chiếm đoạt tiền của một ngân hàng đã được cơ quan THADS xử lý trên 90% khối lượng việc. Trong ảnh: Một tài sản thế chấp đã được cơ quan THADS bán đấu giá.

Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tòa án 2 cấp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn để ra soát, có phương án xử lý các bản án, quyết định có hiệu thực thi hành liên quan đến nợ xấu.

Qua ra soát của cơ quan chức năng có tổng số 29 vụ việc cần THADS với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan THADS trong tỉnh nhận ủy thác 01 vụ với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. Năm 2018, cơ quan THADS của tỉnh đã giải quyết xong 5 việc với số tiền 10,5 tỷ đồng. 23 việc còn lại với tổng số tiền 64,3 tỷ đồng sẽ được cơ quan THADS của tỉnh tập trung xử lý trong năm 2019.

Theo đánh giá của cơ quan THADS tỉnh, số vụ việc liên quan đến nợ xấu chỉ có 05 vụ việc chưa có điều kiện thi hành với số tiền trên 4,2 tỷ đồng. Các vụ việc còn lại đều có tài sản thế chấp khi vay vốn nên việc thi hành án thuận lợi hơn so với các nhóm vụ việc khác cơ quan THADS đã thụ lý.

Dương Văn