Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Từ ngày 16 đến 19-3, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham dự hội nghị có 100 học viên là bí thư, trưởng xóm, người có uy tín và trưởng đoàn thể cơ sở của các xã, thị trấn; trong đó đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 82%. Tại đây, các học viên được phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, các chính sách về dân tộc... Ngoài ra, các học viên cũng được trao đổi, thảo luận về những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật ở cơ sở và chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước.

Đây là đợt truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đầu tiên dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức trong năm 2018. Đợt tuyên truyền này nhằm từng bước tạo sự chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào, góp phần giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội tại địa phương.

Thu Hà