Các chức sắc tôn giáo được trang bị kiến thức quốc phòng, an ninh

Từ ngày 09 đến 12-9, tại T.P Thái Nguyên, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 1.

Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương; thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 6 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo (các nhà hoạt động tôn giáo) ở các địa phương trên.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các nhà hoạt động tôn giáo đã được các chuyên gia của Trung ương, của 6 tỉnh truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; chính sách pháp luật trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, trong thời gian Hội nghị, các nhà hoạt động tôn giáo của 6 tỉnh đã được đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông tin về tình hình chung trong công tác quốc phòng, quan sự địa phương; tình an ninh trật tự trong cả nước và tại 6 tỉnh; những yêu cầu trong công tác quốc phòng, an ninh để phù hợp với tình hình mới; nghe các ý kiến, kiến nghị của các nhà hoạt động tôn giáo liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh…Nhân dịp này, các nhà hoạt động tôn giáo đã được Ban tổ chức Hội nghị đưa đi thực tế tại Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1).

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương đề nghị các nhà hoạt động tôn giáo tại 6 tỉnh tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung; lĩnh vực quốc phòng và an ninh nói riêng đến phật tử, giáo dân và người tin theo các tổ chức tôn giáo; gắn hoạt động tôn giáo với xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Dương Văn