Đồng Hỷ: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên

Chiều 18-3, tại thị trấn Trại Cau, UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức công bố Quyết định thanh tra liên ngành về việc quản lý, xây dựng, sử dụng đất đai và hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên theo đơn tố cáo, đề nghị của công dân tổ 7, thị trấn Trại Cau.

Theo ý kiến của nhiều hộ dân ở đây, đền Đá Thiên là cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên thời gian qua, một số người tự nhận là “người nhà đền” có dấu hiệu trục lợi cá nhân, ngăn không cho các thành viên Ban quản lý Đền vào làm nhiệm vụ.

Huyện thành lập Đoàn thanh tra với 13 thành viên. Nội dung thanh tra gồm: Hoạt động tín ngưỡng, công tác quản lý và sử dụng đất, công tác đầu tư và xây dựng tại khu vực đền. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định.

Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ yêu cầu quá trình thanh tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; UBND thị trấn Trại Cau, Ban Quản lý đền Đá Thiên, các công dân có đơn tố cáo cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm pháp lý trước những số liệu cung cấp...

Chung An