Xuất hiện một số sâu bệnh hại lúa

Hiện nay, hơn 4.000ha lúa xuân trên địa bàn T.X Phổ Yên đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Do điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh đạo ôn.

Theo đó, bệnh xuất hiện chủ yếu trên các giống lúa TBR 225, J02, nếp  ở các xã: Tiên Phong, Đắc Sơn, Thành Công với diện tích hơn 5ha, mức hại trung bình 0,6%, nơi cao 2%, cục bộ 5% số lá bị hại. Ngoài bệnh đạo ôn, ở một số diện tích trà lúa sớm cũng xuất hiện sâu đục thân với mật độ trung bình 0,4 con/m2, nơi cao 4 con/m2; chuột cắn phá với mức hại trung bình 0,67%, nơi cao 3,3%, cục bộ 5-7% số dảnh lúa bị hại.

Trước tình hình trên, UBND các xã, phường đã phân công Ban chỉ đạo sản xuất phối hợp chặt chẽ với cán bộ khuyến nông trực tiếp phụ trách các thôn, xóm tăng cường kiểm tra đồng ruộng, xác định cụ thể diện tích có mật độ sâu, bệnh đến ngưỡng cần phải phun trừ. Đồng thời, khuyến cáo bà con thực hiện bón phân cân đối, thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng, trừ theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Đối với diện lúa bị bệnh đạo ôn, bà con cần giữ nguyên hoặc tăng cao mực nước trong ruộng, ngừng bón các loại phân và có thể dùng một số loại thuốc thực vật (Beam, Map famy, Flash…) để phun trừ sớm khi bệnh mới chớm…

Trịnh Phương