Xây dựng hệ thống tưới cây ăn quả tập trung

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều tiết nước tưới cho vùng trồng cây ăn quả tập trung ở xã Phúc Thuận, hiện nay, T.X Phổ Yên đang đầu tư xây dựng hệ thống tưới cây ăn quả tập trung ở xóm Khe Đù, với tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng.

Hệ thống tưới tập trung được đầu tư xây dựng gồm 14 bể nước (trong đó 3 bể có dung tích 400m3 và 11 bể có dung tích 50m3) cùng các đường ống dẫn nước tưới cho cây ăn quả ở 2 xóm Khe Đù và Khe Lánh. Được khởi công từ đầu tháng 10 này, dự kiến công trình sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

Được biết, tại xã Phúc Thuận hiện có trên 600ha cây ăn quả các loại, tập trung chủ yếu ở 2 xóm Khe Đù, Khe Lánh. Khi hệ thống tưới tập trung được đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây ăn quả của xã.

Phương Huy