T.X Phổ Yên: Huy động trên 1.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Trong giai đoạn 2015-2020, thị xã Phổ Yên đã huy động trên 1.400 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, vốn Trung ương, địa phương gần 1.000 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 320 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác. Bên cạnh đó, người dân đã hiến trên 50ha đất các loại, phá bỏ hàng nghìn mét tường rào, cây xanh và tình nguyện đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động cùng chung sức xây dựng NTM.

Từ các nguồn vốn trên, thị xã đã tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu xây dựng NTM. Nhiều công trình cầu, đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, lưới điện, chợ nông thôn, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế… được đầu tư xây mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân... Tính đến nay, thu nhập bình quân của người dân thị xã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,7%… ]

Từ năm 2018, thị xã đã về đích NTM, hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch, bộ mặt nông thôn ở địa phương từng bước được khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông thôn được phát triển đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả, là tiền đề để thị xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra./.

Đình Quỳnh
(Phổ Yên)