Trên 36 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo ở vùng khó khăn

Trên 36 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo ở vùng khó khăn Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Phú Đô (Phú Lương) được hỗ trợ giống chè giâm cành theo Quyết định số 102 của Chính phủ.

Đây là kết quả mà tỉnh ta đã hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102 ngày 7/8/2009 của Chính phủ từ năm 2013 đến nay.

Theo đó, nguồn vốn đã được hỗ trợ trực tiếp, đúng đối tượng kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan và có hiệu quả thiết thực. Từ nguồn vốn được hỗ trợ,  các hộ dân đã mua cây, con giống; thuốc thú y; muối i ốt. Đồng thời, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con có năng suất cao vào áp dụng. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và chất lượng đời sống của người dân; xóa nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn.

Được biết, Thái Nguyên hiện có 124 xã, thị trấn miền núi, vùng cao với gần 2.000 xóm, bản, dân số trên 6.000 người, chiếm gần 59% dân số của tỉnh. Trong đó có 47 xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hiện 30,64% (giảm 2,89% so với năm trước), hộ cận nghèo chiếm 23,95%...

Tùng Lâm