Võ Nhai:
Trao bò và cây giống cho nông dân nhân rộng sản xuất

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai phối hợp với UBND xã Phú Thượng và xã Sảng Mộc tổ chức trao bò giống 3B và giống cây Khôi nhung cho các hộ thực hiện mô hình nhân rộng sản xuất năm 2020.

Cụ thể, Trung tâm đã trao 4 con bò giống 3B cho gia đình bà Lường Thị Mười ở xóm Đồng Mới, xã Phú Thượng với tổng trị giá 100 triệu đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đối ứng. Đối với mô hình trồng cây Khôi nhung dưới tán rừng, Trung tâm đã cấp 8.000 cây giống cho 3 gia đinh là: Bà Lường Thị Nhiệm ở xóm Phú Cốc, bà Nông Thị Mưu, ông Nông Văn Môn ở xóm Bản Chương, xã Sảng Mộc với tổng trị giá 72 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50,4 triệu đồng, còn lại là do các hộ đối ứng.

Các gia đình được hỗ trợ đều thuộc Dự án nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả của huyện Võ Nhai. Nguồn vốn thực hiện Dự án được trích từ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 của huyện. Ngoài sự hỗ trợ về cây, con giống, các hộ dân tham gia dự án còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn xây dựng chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi bò và kỹ thuật trồng chăm sóc, chế biến cây Khôi Nhung.

Triệu Nhài (Võ Nhai)