T.P Thái Nguyên: Gieo cấy lúa xuân đạt 80% kế hoạch

Vụ xuân năm nay, T.P Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 2.562ha lúa. Tính đến thời điểm hiện tại, bà con đã gieo cấy được 2.050ha, đạt 80% kế hoạch. Cơ cấu giống chủ yếu gồm: TH3-5, Thịnh Dụ 11, HKT99, DQ11, HT1, Hương thơm Kinh Bắc. Nét mới trong vụ xuân năm nay là T.P Thái Nguyên tích cực triển khai nhân rộng mô hình thâm canh lúa sử dụng phân viên nén dúi sâu, với diện tích trên 100ha tại các xã, phường có quy mô sản xuất lúa tập trung, đã cung ứng 27 tấn phân N-K cho các xã, phường thực hiện mô hình.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn Thành phố tiếp tục đôn đốc bà con khẩn trương gieo cấy phần diện tích còn lại để đảm bảo khung thời vụ. Trạm Khuyến nông Thành phố phân công cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn nắm bắt tình hình sản xuất ngay từ đầu năm và hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng.

Phương Thơm