Sản xuất 23ha lúa nếp Thầu Dầu theo hướng hữu cơ

Vụ mùa năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợi với Công ty TNHH một thành viên Quế Lâm Phương Bắc sẽ thực hiện mô hình sản xuất lúa nếp Thầu Dầu theo hướng hữu cơ tại cánh đồng mẫu lớn (23ha) thuộc 4 xóm Tân Lập, Múc, Ngoài 1 và Ngoài 2, xã Úc Kỳ (Phú Bình).

Hiện nay, 217 hộ nông dân tham gia mô hình đã được tập quy trình sản xuất từ khâu làm đất, ngâm ủ hạt giống, kỹ thuật cấy, bón phân hữu cơ, quản lý nước, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản.

Nếp Thầu Dầu là loại lúa đặc sản của huyện Phú Bình, được trồng chủ yếu tại các xã Úc Kỳ, Xuân Phương và Nhã Lộng. Năm 2012, sản phẩm lúa nếp Thầu Dầu được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu bảo hộ tập thể. Năm 2018, huyện Phú Bình đã chọn lọc, phục tráng thành công giống lúa nếp này.

Khi sản xuất lúa nếp Thầu Dầu theo hướng hữu cơ không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa mà còn góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất; cung cấp sản phẩm gạo chất lượng cao cho người tiêu dùng; phát triển thương hiệu gạo nếp Thầu Dầu Phú Bình.

Đặc biệt, với việc xây dựng mô hình tại các cánh đồng mẫu lớn sẽ giúp người dân có sự liên kết chặt chẽ trong quá trình sản xuất gạo nếp Thầu Dầu theo hướng hữu cơ, góp phần tạo ra vùng nguyên liệu lớn cung cấp cho thị trường.

Tùng Lâm