Phú Lương: Triển khai 9 mô hình giống lúa mới vụ xuân

Vụ xuân năm nay, Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương triển khai cấy thử nghiệm 9 mô hình giống lúa mới với quy mô trên 8ha tại 4 xã, gồm: Động Đạt, Phấn Mễ, Yên Đổ và Cổ Lũng.

Theo đó, 9 mô hình gồm các giống lúa như: Lúa lai 3 dòng 6129 vàng tại xóm Cây Thị, lúa thuần Kim Cương 111 tại xóm Đồng Chằm (xã Động Đạt); lúa lai VT 404, lúa thuần P15 tại xóm Bãi Nha, lúa thuần Đại Đồng và lúa thuần ADI tại xóm Cây Thị (xã Cổ Lũng); lúa lai 2 dòng GS16 và lúa thuần DTR 667 tại xóm Làng (xã Yên Đổ); lúa thuần DCG 72 tại xóm Giá 1 (xã Phấn Mễ). Tham gia các mô hình này, nông dân được hỗ trợ 100% giá giống, ngoài ra còn được hướng dẫn các kỹ thuật gieo trồng như: ủ giống, gieo mạ, phòng trừ một số sâu, bệnh hại phổ biến trên lúa…

Hiện nay, nông dân tham gia các mô hình đã nhận đủ giống và gieo xong mạ. Dự kiến, ra Tết Nguyên đán sẽ tiến hành gieo cấy.

Chung An