Phú Bình: Triển khai 5 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thực hiện đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, huyện Phú Bình sẽ triển khai 5 mô hình.

Các mô hình gồm: Hình thành 3 vùng sản xuất lúa ở 3 xã Tân Đức, Xuân Phương, Úc Kỳ để sản xuất lúa hữu cơ, áp dụng đồng bộ các biện pháp cơ giới hóa, thống nhất một quy trình sản xuất SRI; mô hình trồng hoa cao cấp tại xã Dương Thành quy mô 0,2ha; xây dựng mô hình nuôi cá lồng công nghệ cao bằng giống cá Lăng trên hồ Kim Đĩnh với quy mô 40-50 lồng; xây dựng vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm ứng dụng công nghệ cao tại các xã Tân Thành, Tân Kim, Tân Khánh, Bàn Đạt với quy mô diện tích 100ha, ứng dụng công nghệ chăn nuôi chuồng trại khép kín, máng ăn uống tự động, chăn nuôi theo quy chuẩn VietGAP, áp dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải trong chăn nuôi; phối hợp với Công ty CP Thực phẩm Cầu Mây triển khai tốt việc thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (từ sản xuất đến tiêu thụ) với các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn, phấn đấu lợn hơi được giết mổ tập trung và cung cấp 2 tấn đến 2,5 tấn thịt lợn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ra thị trường hàng ngày.

Để các mô hình triển khai hiệu quả, huyện Phú Bình sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, đồng thời huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác hỗ trợ người dân về kiến thức, kỹ thuật…

Ngọc Ánh