Phấn đấu đạt trên 86 triệu đồng trên 1ha đất nông nghiệp

Phấn đấu đạt trên 86 triệu đồng trên 1ha đất nông nghiệp Nông dân xã Kim Phượng (Định Hóa) sản xuất rau vụ đông trong nhà lưới để tránh ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.

Ngày 14-1, UBND huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết công tác Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, sản xuất nông nghiệp của huyện Định Hóa đối mặt với nhiều khó khăn, giá nông sản không ổn định, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên diện rộng, kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, kết quả sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn đạt 1.029 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 85,2 triệu đồng, bằng 102,6% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 51.401 tấn, bằng 100% kế hoạch, tăng 338 tấn so với năm 2018; sản lượng chè búp tươi đạt 25.538 tấn, bằng 102,2% kế hoạch; diện tích chè trồng mới, trồng lại đạt 160ha, bằng 100% kế hoạch; tổng diện tích trồng rừng đạt 1.499ha, bằng 136% kế hoạch.

Về chăn nuôi, mặc dù đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhưng tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm, có 24/24 xã, thị trấn có dịch bệnh, tổng số lợn phải tiêu hủy là 15.065 con, với trọng lượng 795,1 tấn. Đến nay, toàn huyện đã có 4 xã công bố hết dịch, các xã còn lại hầu hết đã qua 30 ngày không xuất hiện dịch bệnh. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, năm 2019, huyện dự kiến có thêm 3 xã về đích nông thôn mới (Thanh Định, Phú Đình, Sơn Phú) nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 9/21 xã. Các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí.  

Năm 2020, huyện Định Hóa phấn đấu giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt trên 86 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 51.000 tấn; diện tích trồng rừng tập trung đạt trên 1.050ha; sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 7.800 tấn; có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Trung Lương và Bộc Nhiêu); các xã chưa đạt chuẩn, mỗi xã phấn đấu đạt thêm từ 2 tiêu chí trở lên…

* Năm 2019, tình hình sản xuất nông nghiệp của T.P Sông Công gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ nông sản ổn định, nguồn lực đầu tư cho chương trình nông thôn mới được lồng ghép, bố trí kịp thời, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tiếp tục được quan tâm đầu tư…

Theo đó, tổng giá trị sản xuất (GTSX) ngành Nông nghiệp của thành phố là 705 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 23,6 nghìn tấn, đạt 103% kế hoạch tỉnh giao và bằng 100,7% kế hoạch của thành phố. Giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 100 triệu đồng/ha.

Về chăn nuôi, năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã làm thiệt hại lợn của 382 hộ thuộc 99 xóm, TDP của 09 xã, phường. Thành phố cũng đã tiến hành tiêu hủy gần 7.000 con lợn với tổng trọng lượng trên 450 tấn và đã thực hiện hỗ trợ 16,1 tỉ đồng cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, xã Vinh Sơn được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu 2019. Năm 2020, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới với mục tiêu: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,3% so với năm 2019; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 105 triệu đồng/ha; sản lượng lương thực duy trì trên 23,3 nghìn tấn…

Nguyên Ngọc - Việt Dũng