Phân bổ 20.000 cây keo tai tượng phục vụ việc trồng cây phân tán

Để phục vụ cho việc trồng cây phân tán, Trạm Khuyến nông T.P Sông Công vừa phân bổ 20.000 cây keo tai tượng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tương ứng với diện tích trồng trên 12ha. Sau khi nhận cây giống về trồng, các cơ quan, đơn vị sẽ được cán bộ khuyến nông tại cơ sở hướng dẫn cách trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Năm 2018, T.P Sông Công chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện cấp giống và trồng được 71ha rừng, tập trung ở 4 xã: Bình Sơn, Vinh Sơn, Bá Xuyên và Tân Quang, đạt 100% kế hoạch.

Năm 2019, Thành phố có kế hoạch trồng lại diện tích rừng kém hiệu quả bằng những giống cây phù hợp cho năng suất cao, đáp ứng tiêu chí bền vững. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, cháy rừng.

Vi Vân