Nuôi cá an toàn sinh học cho thu lãi gần 56 triệu đồng/1.000m2

Hiện nay, một số hộ dân ở các xã Phúc Xuân, Quyết Thắng và phường Đồng Bẩm (T.P Thái Nguyên) đang hướng tới nuôi cá thâm canh an toàn sinh học sau khi Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp T.P Thái Nguyên thực hiện thành công mô hình trình diễn tại đây. Sau 7 tháng thực hiện nuôi cá thâm canh (giống rô phi Đường nghiệp, chép lai, trắm cỏ) tại 6.000m2 ao, đến cuối năm 2020, 5 hộ dân ở các xã, phường nêu trên đã thu lãi gần 56 triệu đồng/1.000m2 ao.

Khi tham gia mô hình này, các hộ nuôi đối chứng với giống cá rô phi đơn tính; được hỗ trợ 60% tiền mua cá giống, 40% thức ăn và tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cá.

Theo đó, mô hình đã đat được kết quả tốt khi tỷ lệ cá được nuôi sống đạt 90%; 100m2 mặt nước thu được 90-100 kg cá (9-10 tấn/ha). Trọng lượng trung bình các loại cá thời điểm nghiệm thu đạt khá cao (cá rô phi Đường nghiệp đạt 700- 800 g/con, cá chép 600- 700 g/con, cá trắm cỏ đạt 1 kg/con). Trong khi giống cá đối chứng là rô phi đơn tính chỉ đạt 400g/con.

Từ thực tế cho thấy, sự thành công của mô hình đã góp phần làm thay đổi phương thức, tập quán chăn nuôi của người dân, giúp họ tiếp cận các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để tạo ra sản phẩm an toàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng và tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tùng Lâm