Hỗ trợ xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Trong năm 2018, tỉnh sẽ dành nguồn kinh phí 900 triệu đồng để hỗ trợ việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với 60 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm.

Trong đó, duy trì thực hiện đối với 35 cơ sở đã được cấp giấy xác nhận trong năm 2017 và cấp giấy xác nhận mới cho 25 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh chè; kinh doanh hoa quả, rau, nấm thịt và các sản phẩm từ thịt.

Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện các nội dung: tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm an toàn; kinh phí kiểm tra, lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở xác nhận; hỗ trợ cán bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở thực hiện dán tem nhận diện theo quy định. Cùng với đó, hỗ trợ kinh phí mua hóa chất, vật tư thay thế thường xuyên để kiểm nghiệm mẫu trước và sau khi xác nhận; 100% kinh phí in tem dán nhận diện sản phẩm an toàn.

Khánh Thiện