Hỗ trợ máy móc phục vụ sản xuất lúa nếp Vải

Vụ mùa năm nay, bên cạnh việc hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, UBND huyện Phú Lương còn trích 100 triệu đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ mua máy móc, thiết bị phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao giá trị lúa nếp Vải - giống lúa đặc sản của địa phương. Đây là năm đầu tiên huyện thực hiện hỗ trợ hạng mục này.

Các loại máy móc được hỗ trợ gồm: 5 máy hút chân không; 49 cái bình phun điện; 2 bộ máy xay thóc, chà thóc, thùng thổi chấu; 3 cân điện tử 968 LED... với tổng kinh phí là gần 170 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại nhân dân đối ứng. Những thiết bị máy móc này nhằm hỗ trợ cho 4 xã có diện tích sản xuất lúa nếp Vải tập trung trên địa bàn huyện, gồm: Ôn Lương, Phủ Lý, Hợp Thành, Yên Đổ, Yên Trạch.

Được biết, vụ mùa năm 2020, nông dân huyện Phú Lương gieo cấy được 120 ha lúa nếp Vải (diện tích tương đương so với năm 2019). Hiện nay, diện tích lúa nếp Vải đang trong giai đoạn ngậm sữa và chắc xanh.

Phan Trang