Hỗ trợ 831 triệu đồng giá giống ngô biến đổi gien

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 7.200ha ngô, năng suất đạt 44,7 tạ/ha, sản lượng đạt 32.200 tấn. Để thúc đẩy sản xuất, tỉnh sẽ dành kinh phí 831 triệu đồng hỗ trợ giá giống ngô biến đổi gien với tổng diện tích 600ha, tập trung ở các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Bình và T.P Thái Nguyên.

Các giống ngô được hỗ trợ trong vụ này gồm: NK4300 BT/Gt; NK7328GT/Gt; NK67BT/Gt; DK9955S và DK6919S. Trên cơ sở cơ cấu giống ngô đã được tỉnh phê duyệt, các huyện, thành, thị trong tỉnh lựa chọn một số giống phù hợp đưa vào sản xuất và chuẩn bị đủ lượng giống dự phòng để chủ động ứng phó khi thời tiết bất thường xảy ra. Ngành Nông nghiệp - PTNT khuyến cáo bà con trước khi trồng cần vệ sinh, thu gom và tiêu hủy các tàn dư thực vật có mầm bệnh trên diện tích đất sản xuất vụ trước. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Về khung thời vụ, bà con sẽ tập trung gieo trồng từ ngày 25-1 đến 20-2.

Khánh Thiện