Giống lúa thuần TH8 cho năng suất cao

Ngày 24-9, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản tỉnh đã phối hợp Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa thuần TH8.

Mô hình được triển khai trong vụ mùa năm nay với quy mô 0,3ha tại xóm Đạt, xã An Khánh (Đại Từ). Kết quả cho thấy, giống lúa thuần TH8 đẻ nhánh khỏe, tập trung, bông dài, nhiều hạt, khả năng chống chịu sâu bệnh khá; thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày, tạo thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ. Năng suất lúa trong mô hình đạt 69,5 tạ/ha, cao hơn 12,5 tạ/ha so với giống lúa đối chứng là Khang dân 18; hiệu quả kinh tế đạt 44,1 triệu đồng/ha, cao hơn 14,7 triệu đồng/ha so với giống lúa đối chứng. Bà con nông dân đề nghị ngành chức năng có cơ chế hỗ trợ để mở rộng diện tích cấy giống lúa thuần TH8 trong những năm tiếp theo.

Nguyên Ngọc