Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng Sản lượng sản phẩm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt khoảng 5.860 tấn. Trong ảnh: Người dân xã Lâu Thượng (Võ Nhai) thâm canh giống cá đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mạnh Hùng

6 tháng đầu năm, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, song giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh vẫn tăng 2,68% so với cùng kỳ (đạt khoảng gần 7.200 tỷ đồng) và bằng 51,3% kế hoạch năm.

Trong đó, ngành Nông nghiệp đạt trên 6.700 tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch năm; ngành Lâm nghiệp đạt trên 279 tỷ đồng và ngành Thủy sản đạt gần 200 tỷ đồng. Với kết quả này có thể thấy, giá trị trên cùng một diện tích canh tác đã được nâng lên, bởi diện tích gieo trồng vụ xuân và vụ đông năm nay đều giảm so với năm trước. Cụ thể, diện tích gieo trồng vụ xuân giảm 387ha, vụ đông giảm 287ha. Đối với ngành Chăn nuôi, sản lượng hơi xuất chuồng đạt 71 nghìn tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, sụt giảm mạnh là sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng khi cả 6 tháng đầu năm chỉ đạt trên 42,2 nghìn tấn (giảm 7,3%); tăng cao là sản lượng thịt gia cầm với 24 nghìn tấn (tăng 19,2%).

Kim Ngân