Ghép cải tạo nhãn tại xóm Việt Cường

Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang triển khai mô hình ghép cải tạo nhãn tại xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ) theo Dự án Khuyến nông Trung ương xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp hiệu quả, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững ở một số tỉnh phía Bắc do Trung ương Hội làm vườn Việt Nam chủ trì. Thời điểm này, các vườn nhãn nằm trong mô hình đã ghép xong và đang tiến hành chăm sóc theo đúng kỹ thuật.

Với quy mô 1,2ha, 6 hộ dân tham gia mô hình được cán bộ của Trung tâm Khuyến nông tập huấn kỹ thuật ghép cải tạo nhãn, chăm sóc sau ghép, phun phòng sâu bệnh, thu hoạch… Theo đó, Trung tâm Khuyến nông đã đưa giống nhãn Miên Triết vào ghép cải tạo các giống nhãn cũ của những gia đình này. Đây là giống nhãn có nhiều ưu điểm hơn so với các loại giống nhãn khác như: Tính thuần cao, tỷ lệ ra hoa, đậu quả ổn định, quả to, cùi dầy, thơm ngon, dễ tiêu thụ, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Tùng Lâm