Đồng Hỷ: Triển khai cánh đồng mẫu lớn quy mô gần 20ha

Vụ Xuân năm nay, huyện Đồng Hỷ đã triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn với quy mô gần 20ha tại xã Hòa Bình. Giống lúa được đưa vào gieo cấy là giống lúa lai TH3-5.

Tham gia mô hình này có 79 hộ dân ở 2 xóm Đồng Cẩu (50 hộ) và Tân Đô (29 hộ). Các hộ dân tham gia được tỉnh hỗ trợ giá giống lúa là 30 nghìn đồng/sào. Ngoài ra, bà con còn được huyện hỗ trợ 40% giá trị phân bón và 50% giá thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó, các hộ dân còn được các phòng chuyên môn của huyện hỗ trợ tập huấn cách gieo cấy, chăm sóc để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay, bà con đã được cấp giống, phân bón và đang gieo cấy đạt khoảng 60% tổng diện tích. Dự kiến, sẽ cấy xong trong tháng 2 này.

Kim Oanh