Đồng Hỷ: Thành lập mới được 28 hợp tác xã nông nghiệp

Đồng Hỷ: Thành lập mới được 28 hợp tác xã nông nghiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nam Hòa (Đồng Hỷ) được thành lập tháng 11-2020. Trong ảnh: Thành viên Hợp tác xã chăm sóc diện tích rau an toàn của gia đình.

Với mục tiêu từng bước thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, từ năm 2016 đến nay, huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn thành lập mới được 28 hợp tác xã nông nghiệp, 18 làng nghề và 21 tổ hợp tác, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện là 42, 39 làng nghề và 35 tổ hợp tác. Riêng trong năm 2020, huyện đã thành lập được 10 hợp tác xã nông nghiệp và 2 làng nghề.

Các hợp tác xã được thành lập mới chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến chè, trồng rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Sau khi được thành lập, nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc, mở rộng thị trường kinh doanh, áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap nhằm tạo bước đột phá, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, qua thống kê sơ bộ, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện đang giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Để tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển, thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ mua máy móc, xây dựng nhà xưởng; chuyển giao khoa học kỹ thuật.... Tính từ năm 2015 đến nay, từ các nguồn vốn, huyện đã đầu tư gần 20 tỷ đồng để hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác mua sắm trang thiết bị máy móc, xây dựng nhà xưởng.

Chung An