Đồng Hỷ: Hỗ trợ người dân trồng cây na Thái

Đồng Hỷ: Hỗ trợ người dân trồng cây na Thái Cán bộ nông nghiệp xã Hóa Trung (Đồng Hỷ) hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây na Thái.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ vừa triển khai mô hình trồng na Thái tại 9 xóm trên địa bàn 2 xã Quang Sơn và Hóa Trung, với quy mô 4ha. Trong đó, ở xã Quang Sơn, 30 hộ dân ở 7 xóm đã tham gia, gồm: Na Lay, Na Oai, La Giang 1, Đồng Thu 1, La Giang 2, Lân Tây và Trung Sơn. Còn ở xã Hóa Trung, có 10 hộ dân ở 2 xóm La Vương và Phúc Thành tham gia mô hình.

Bà con tham gia được hỗ trợ 30% giá cây giống (tương đương với 24.500 đồng/cây). Ngoài ra, bà con còn được tập huấn các kiến thức trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Cây na Thái có khả năng chịu hạn, chịu rét tốt. Sau khoảng 3 năm, cây bắt đầu cho thu quả. Nếu so với na thường, na Thái cho quả to hơn, phần thịt nhiều, ít hạt hơn. Về năng suất, nếu giống na thường một vụ đầu cho thu từ 20 kg/cây thì na Thái đã cho đến 26kg/cây. Những năm sau đó, năng suất tăng lên đáng kể. Giá bán na Thái cũng cao hơn với na thường. Ngoài ra, tuổi thọ của cây na Thái từ 15-20 năm (na thường chỉ từ 10-15 năm)...

Chung An